Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο Speltec σας ενημερώνει οτι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε στη διαδικτυακή μας πυλη   επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεών του και σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

Μας δίνετε μόνο τα τυπικά και απαραίτητα στοιχεία σας, που αφορούν την ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς σας ή την διεκπεραίωση του θέματος που μας θέτετε.

Η διεύθυνση και το προσωπικό της Speltec με την πολυετή του πείρα και την σχέση εμπιστοσύνης που χτίζει με τους πελάτες του εργάζεται εντατικά για να αποκλείσει οποιοδήποτε περιστατικό που θα πρόδιδε αυτή την εμπιστοσύνη. Για τον λόγο αυτό, στις συναλλαγές και στην επικοινωνία με τους πελάτες μας ζητάμε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για να στείλουμε την παραγγελία με ακρίβεια και συνέπεια στον χώρο του πελάτη.